lauantai 12. joulukuuta 2020

TÄKYLÄISTEN SIVUAINEKOKEMUKSIA

Tässä epävirallisessa sivuaine-esittelyssä saat kuulla ensi käden tietoja siitä, miltä tuntuu opiskella esimerkiksi sosiologiaa tai yleistä kielitiedettä. Jutun tarkoituksena ei ole toimia opinto-ohjauksena vaan pienenä kurkistuksena siihen, millaisia sivuaineita muut täkyläiset opiskelevat ja mitä sanottavaa heillä on niistä.

 

Sukupuolentutkimus

Kiinnostuin sukupuolentutkimuksesta jo silloin, kun se esiteltiin fuksivuotenani sivuaineinfossa. Sukupuolentutkimuksessa joutuu suorittamaan pääasiassa kurssit itsenäisesti joko tentteinä tai esseinä, mutta minulle kurssimateriaali on ollut yksi mielenkiintoisimmista, joten monenkirjavien teosten lukeminen ei ole ollut joka kerta läheskään niin puuduttavaa hommaa kuin kurssikirjojen lukeminen yleensä on.

Sukupuolentutkimuksessa parasta on ollut se, että se on avartanut maailmankuvaani entisestään, ja ymmärrän paremmin naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa mutta myös seksuaalivähemmistöjen, etnisyyksien ja jopa eri-ikäisten kokemaa syrjintää. Olen saanut oppia Suomen naisten historiasta niin koulutuksen kuin politiikankin saralla, tutkinut mainonnan tapoja esittää pikkutyttöjä ja saanut selville, miksi suomalaiset haukkuvat ruotsalaisia homoiksi.

Suosittelen sukupuolentutkimusta kaikille niille, jotka haluavat oppia lisää yhteiskunnallisista hierarkioista – jopa sellaisista, jotka saattavat olla piilossa ja täysin hyväksyttyjä. Sukupuolentutkimus antaa myös hyvät eväät kyseenalaistaa vallalla olevia normeja esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai etnisyydestä.

– 5. vuosikurssin kirjallisuuden pääaineopiskelija, asiantuntijalinja

 

Sosiologia

Kiinnostuin sosiologiasta toisena opiskeluvuonnani, mutta päädyin opiskelemaan sitä vasta maisterivaiheessa. Kiinnostuin ihmisten toiminnasta yhteiskunnassa ja ajattelin sosiologian sopivan myös kirjallisuuden pariksi, sillä jo kirjallisuuden opinnoissa törmää moniin sosiologian klassikkoajattelijoihin (parasta, jos tykkää namedroppailusta). Sosiologia on myös ja erityisesti mielenkiintoinen siksi, että näkökulmia on tarjolla todella monia. Kaikille pakollisia klassisen sosiologian peruskurssien lisäksi valinnaisia kursseja löytyy niin antirasismin, kriminologian kuin tasa-arvotyönkin parista!

Suosittelen sivuainetta erityisesti, jos yhteiskunnalliset ilmiöt ja keskustelut kiinnostavat! Koen, että sosiologia on erityisen hyödyllinen sivuaine sekä asiantuntijaksi tähtääville että ylipäätään yhteiskunnallisten asioiden ymmärtämiseen.

– 5. vuosikurssin kirjallisuuden pääaineopiskelija, asiantuntijalinja

 

Markkinointi ja johtaminen

Humanisti kauppatieteiden luennoilla voi kuulostaa oudolta ilmiöltä, mutta itse kaipasin sivuaineeksi jotakin, josta saisin vielä konkreettisempaa osaamista työelämään. Olen kiinnostunut viestinnästä ja tiedottamisesta, ja koin, että markkinoinnin osaaminen voisi olla tässä hyödyksi. Aluksi ajattelin valita sivuaineekseni pelkän markkinoinnin, mutta aivan mielenkiinnosta päätin ilmoittautua myös johtamisen peruskurssille, joka paljastui myös erittäin kiinnostavaksi. Olen käynyt molemmista aineista vasta peruskurssit, mutta jo niistä on saanut paljon hyvää tietoa irti.

Parasta markkinoinnissa ja johtamisessa on ollut se, että pääsee tutkimaan ja analysoimaan tarkemmin asioita, jotka ovat elämässä muutenkin läsnä. Jokainen kohtaa markkinointia esimerkiksi mainonnan muodossa ja johtamista esimerkiksi kursseilla tai työelämässä. On ollut kiinnostavaa tehdä katsausta erilaisiin markkinointi- ja johtamistyyleihin ja peilata niitä omiin kokemuksiin.

Suosittelisin sivuainetta kelle tahansa, joka on kiinnostunut tekemään tulevaisuudessa työtä, jossa joutuu joko vaikuttamaan markkinoinnin avulla tai johtamaan ihmisiä.

N. vuosikurssin suomen kielen pääaineopiskelija, asiantuntijalinja


Japanin kieli ja kulttuuri

Aloitin tänä syksynä japanin kielen ja kulttuurin opiskelun henkilökohtaisen mielenkiinnon takia. Kävin pakollisen johdantokurssin jo vuosi sitten, mutta en samaisena syksynä vielä ehtinyt sivuaineen äärelle. Perusteiden kurssin etäluentoja on kolme kertaa viikossa, ja niillä opiskellaan kielioppia, sanastoa, useampaa merkkijärjestelmää ja kulttuurin vaikutusta kieleen. Opin itse kieliä melko hitaasti, ja olen siksi käyttänyt luentojen ulkopuolella paljon aikaa kielen parissa, mikä on ollut toki työlästä mutta myös erittäin antoisaa. Olen oppinut ensimmäiseltä kielen kurssilta todella paljon, ja tentin myös Japanin perinteinen kulttuuri -kurssin, mikä taas kehitti kulttuurista osaamistani.

Suosittelen tätä sivuainetta ehdottomasti kaikille, joita kiinnostaa uuden kielen opiskelu ja uuteen kulttuurin tutustuminen! Japanin kieli poikkeaa todella monelta osin suomen kielestä, mikä mielestäni tuo uudenlaista näkökulmaa suhteessa kieliin ja niiden käyttöön kulttuuriympäristössä. Tässä sivuaineessa pääsee myös kirjoittamaan uudenlaisilla merkkijärjestelmillä, mikä on mielestäni todella mielekästä!

– 3. vuosikurssin suomen kielen pääaineopiskelija, aineenopettajalinja

 

Karjalan kieli ja kulttuuri

Päädyin valitsemaan sivuaineeksi karjalan kielen ja kulttuurin, koska osallistuin sen johdantokurssille, joka oli niin mielenkiintoinen, että päädyin jatkamaan opiskelua sivuaineena. Karjalan kieli ja kulttuuri sopii hyvin suomen kielen opiskelijalle, varsinkin asiantuntijalinjalla. Parasta on se, että pääsee opiskelemaan vierasta kieltä, joka on kuitenkin suomen läheisin sukukieli, joten fennistiikan opinnoista on sivuaineopinnoissa hyötyä! Kyseessä on vapaa sivuaine, joten suosittelen sen opiskelua kaikille, jotka ovat kiinnostuneita karjalan kielestä tai esimerkiksi pienten kielten asemasta ja elvyttämisestä. Osa kursseista käsittelee myös karjalaista kulttuuria ja historiaa.

– 2. vuosikurssin suomen kielen pääaineopiskelija, asiantuntijalinja

 

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä sopii hyvin opettajaksi opiskeleville, mutta myös asiantuntijana saa sivuaineesta paljon irti! Parasta sivuaineessani on se, että suomen kieleen saa aivan uudenlaisia näkökulmia, kun katsoo sitä vieraan kielen oppijan perspektiivistä. Sivuaine täydentääkin hyvin omia suomen kielen asiantuntijan opintojani. Sivuaineessa käsitellään muun muassa vieraan kielen oppimisprosessia, millaista suomen kieli on vieraan kielen oppijan näkökulmasta ja millaista on kulttuurien välinen viestintä.

– 2. vuosikurssin suomen kielen pääaineopiskelija, asiantuntijalinja

 

Yleinen kielitiede ja kieliteknologia

Yleisessä kielitieteessä käsitellään nimen mukaisesti kieltä yleisellä tasolla. Oppiaineessa tutkitaan kielten kaikkia eri osa-alueita. Kieliteknologian puolella käsitellään esimerkiksi sitä, miten erilaisilla tietokoneohjelmilla voidaan analysoida puhetta. Päädyin valitsemaan sivuaineen, koska kielitiede kiinnostaa ja halusin suomen kielen opintojen lisäksi tutkia kieltä yleisemmällä tasolla. Suosittelisin yleistä kielitiedettä ja kieliteknologiaa erityisesti kieltenopiskelijoille, esimerkiksi juuri suomen kielen asiantuntijalinjalla opiskeleville. Sivuaine on erittäin kattava kokonaisuus niille, jotka ovat kiinnostuneita kielitieteestä ja haluavat tehdä kielentutkimusta.

– 2. vuosikurssin suomen kielen pääaineopiskelija, asiantuntijalinja


Toim. Roosu Ilvonen
Kuva: Henna Hara

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti