torstai 18. joulukuuta 2014

ESITTELYSSÄ SIVUAINE: ASKO – AMMATILLISESTI SUUNTAUTUNUT KIELTENOPETUS

Erityisesti kieliaineiden aineenopettajiksi suuntaaville tarkoitettu ammatillisesti suuntautuneen kieltenopetuksen sivuainekokonaisuus antaa nimensä mukaisesti valmiuksia työskennellä kieltenopettajana ammatillisessa oppilaitoksessa. Opintojen aikana laajennetaan ja syvennetään aineenopettajan pedagogisia opintoja ja tarkastellaan kieltenopetusta ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Ilmoittautuminen sivuainekokonaisuuteen tapahtuu syksyisin WebOodissa.

Sivuainekokonaisuus on 25 opintopisteen laajuinen, ja se koostuu viidestä viiden opintopisteen laajuisesta kurssista. Tänä vuonna kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat kurssit:

        Ammatillisesti suuntautuneen kielten opetuksen ja opiskelun perusteet, 5 op
        Työelämän kielitaidon kartoittaminen ja kielikoulutusjakson toteuttaminen, 5 op
        Ammatillisesti suuntautuneen kieltenopetuksen tutkimus, 5 op
        Intercultural Communication Competence, 5 ECTS
        Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa, 5 op

Ensimmäisellä ASKO:n perusteet -kurssilla tutustuimme ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmiin ja siihen, kuinka paljon opintoihin sisältyy kieliopintoja. Peruskurssin aikana suunnittelimme myös kukin oman ammatilliseen oppilaitokseen sopivan kielen kurssin. Minä ideoin ja suunnittelin ammattikorkeakouluun suomen kielen ja viestinnän kurssin. ASKO-peruskurssiin kuului myös yhtenä kurssitehtävänä ammattillisessa oppilaitoksessa työskentelevän kieliaineen opettajan työn seuraaminen ja siitä raportin kirjoittaminen. Kurssille osallistuneet opiskelijat kävivät seuraamassa kieliaineiden opettajia mm. kansalaisopistolla, ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa.

Intercultural Communication Competence -kurssi toteutettiin syksyn aikana verkkokurssina, ja kurssin suorituskielenä oli englanti. Kurssilla perehdyttiin muun muassa kulttuurienväliseen viestintään ja kommunikointiin. Loppuvuodesta alkaneella Työelämän kielitaidon kartoittaminen ja kielikoulutusjakson toteuttaminen -kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan kielikurssi jollekin yritykselle tai järjestölle. Kurssi toimii eräänlaisena harjoitteluna, ja pääsemmekin kurssilla tositoimiin.

Tänä syksynä ASKO-kokonaisuutta on ollut suorittamassa suomen kielen ja kirjallisuuden, S2:n, englannin, venäjän ja saksan opiskelijoita. ASKO-opinnot ovat tuntuneet minusta mukavilta ja hyödyllisiltä. Aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa ei juurikaan käsitellä ammatillisissa oppilaitoksissa opettamista, joten uskon ASKO:n perusteet -kurssista olleen minulle hyötyä. Ehkäpä jokin päivä löydänkin itseni hakemasta töihin ammatilliseen oppilaitokseen.

Ilmoittaudu sinäkin opiskelemaan ASKOa!


Teksti: Maarit Hotanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti